FAIL (the browser should render some flash content, not this).Cauta pe site:
CAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRIJIREA SI STUDIUL DIABETULUI IN EUROPA

Diabetul zaharat este o problemă de sănătate majoră din ce în ce mai răspândită în Europa, o problemă a tuturor vârstelor şi a tuturor continentelor.

Diabetul produce creşterea morbidităţi şi mortalitate precoce.

Este în puterea guvernelor şi a ministerelor de sănătate de a crea condiţii prin care să se atingă o reducere importantă a amploarei acestei boli şi a mortalităţii pe care o provoacă. Ţările trebuie să acorde o recunoaştere oficială problemei diabetului şi să pună la dispoziţie resurse pentru soluţionarea ei. Planuri pentru prevenirea, identificarea şi tramentul diabetului şi în particular a complicaţiilor sale - cecitatea, insuficienţa renală, gangrena şi amputaţia, boală coronariană agravată şi accidentele vasculare cerebrale - trebuie elaborate la nivele locale naţionale şi regional europene.

Scopurile generale şi obiectivele enunţate în continuare, pot fi atinse prin activităţi organizate ale serviciilor medicale, printr-o colaborare activă cu diabeticii, familiile lor, prietenii, colegii de muncă şi asociaţiile lor; în îngrijirea de către ei însuşi a diabetului şi educarea lor pentru aceasta; în planificarea asigurarea şi controlul unei asistenţe medicale de calitate; în răspândirea în organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale a informaţiilor asupra menţinerii stării de sănătate; în promovarea şi aplicarea rezultatelor obţinute din cercetare.

Scopuri generale pentru diabetici la copii şi adulţi.

 • Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate şi apropierea de normal a duratei şi calităţii vieţii.

 • Prevenirea şi tratamentul diabetului şi a complicaţiilor lui prin intensificarea eforturilor de cercetare.

OBIECTIVELE

 • Elaborarea, iniţierea şi evaluarea de programe curpinzătoare pentru depistarea şi controlul diabetului precum şi a complicaţiilor lui, având drept componente majore autocontrolul şi suportul comunităţii.
 • Îmbunătăţirea informării populaţiei şi a personalului sanitar despre oportunităţile prezente şi necesităţile viitoare în prevenirea complicaţiilor diabetului şi a diabetului însuşi.
 • Organizarea instruirii şi educării asupra tratamentului şi îngrijirii diabeticilor de toate vârstele, pentru familiile, prietenii colaboratorii acestora precum şi pentru echipele de îngrijire diabetologică.
 • Asigurarea că îngrijirea copiilor diabetici este realizată de persoane şi echipe specializate atât în tratamentul diabetului cât şi al copiilor, şi că familiile cu copii diabetici primesc ajutor social, economic şi afectiv necesar.
 • Consolidarea centrelor existente, specializate în tratamentul, educaţia şi cercetarea diabetului. Crearea de noi centre acolo unde este nevoie şi acolo unde se poate.
 • Promovarea independenţei şi echităţii pentru toţi diabeticii - copii, adolescenţi, persoane active şi persoane în vârstă.
 • Înlăturarea obstacolelor la integrarea completă a diabeticilor în societate.
 • Implementarea de măsuri eficiente pentru prevenirea costisitoarelor complicaţii:
 • Reducerea cu o treime sau mai mult a cazuri noi de cecitate provocate de diabet;
 • Reducerea cu cel puţin o treime a numărului de diabetici care intră în stadiul final de insuficienţă renală;
 • Reducerea la jumătate a ratei de amputaţii datorate gangrenei diabetice;
 • Reducerea morbidităţii şi a mortalităţii provocate de boala coronariană la diabetici prin programe susţinute de reducere a factorilor de risc;
 • Prognosticul sarcinilor la femeile diabetice să fie asemănător cu al femeilor nediabetice;
 • Realizarea de sisteme de monitorizare şi control, folosind informatica de vârf, pentru asigurarea calităţii asistenţei medicale acordate diabeticilor şi pentru metodele de laborator şi tehnici de diagnostic, tratamentul şi autocontrol al diabetului;
 • Promovarea colaborărilor europene şi internaţionale în programele de cercetare şi dezvoltare a diabetului prin organizaţii naţionale şi regionale şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, într-un parteneriat activ cu asociaţiile diabeticilor.

În spiritul programului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Sănătate pentru toţi" se acţionează pentru a stabili un mecanism comun între Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi IDF (Internaţional Diabetes Federation), biroul pentru Europa, pentru a iniţia, accelera şi facilita implementarea acestor recomandări.

În esenţă deci, această declaraţie, care a devenit un amplu program de optimizare al îngrijirii diabetului în România, prevede reducerea semnificativă a complicaţiilor cronice ale diabetului, creşterea duratei de supravieţuire a acestor pacienţi, paralel cu ameliorarea calităţii vieţii acestora prin îmbunătăţirea calităţii pacienţilor cu diabet zaharat.

Copyright 2007-2011 © INDNBM "Prof. Dr. N. C. Paulescu". Toate drepturile rezervate