FAIL (the browser should render some flash content, not this). 
Cauta pe site:
CAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutati

 

 

 

 

Anuntul de participare simplificat nr 2490/22.04.2019 avand ca obiect "Servicii de transport sanitar pacienti hemodializa"

 

 

 

Anunt de participare nr. 1261/09.03.2018, avand ca obiect "SERVICII DE PAZA", cod CPV 79713000-5 

 

Anunt invitatie depunere oferte atribuire contract de prestare de "Lucrari
de demolare, reparatii instalatii sanitare, electrice si si constructii si placari cu rigips", cod CPV.45453100-8 , 45232460-4 , 45453000-7

Anunt - Anunt de participare la achizitie publica de servicii - Renovare cale de acces cladire si constructie rampa fixa acces cladire - data limita de depunere 18.09.2018, ora 12:00

Anunt - Achizitie servicii asistenta software data limita de depunere a ofertelor 03.07.2018 ora 10:00

Anunt invitatie depunere oferte atribuire contract de prestare de "Lucrari de igienizare spatii medicale si reamenajare rampedeseuri medicale " cod CPV - 45453000-7

Anunt procedura achizitie "Teste rapide de glicemie pentru monitorizare glicemica, dispozitive de intepare cu u.f. cu ac steril inclus pentru uz spitalicesc; cod CPV 33124131-2" - Benzi reactive 

 

Anunt procedura Negociere fata pulicare - Kuvan termen limita de depunere a ofertelor luni 14.05.2018 ora 9:00

Invitatie de participare la procedura de achizitie publica de servicii - Lucrari de igienizare de spatii administrative

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie publica simplificata “SERVICII DE PAZA” -  CPV 79713000-5 - Termen limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018, ora 15:00.

 

Anunt de participare asistenta software - termen limita 14.02.2018 ora 10:00

Raspuns clarificari la procedura de licitatie deschisa medicamente pentru programul national de diabet zaharat

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie publica simplificata "SERVICII MEDICALE DE URGENTA SI TRANSPORT NEASISTAT " - CPV 85143000-3 - Termen limita de depunere a ofertelor: 05.06.2018, ora 8:00

 

nvitatie de participare la procedura de contract de prestare de "Lucrari de reparatii si renovare" cod CPV 45453000-7

 

Invitate de participare la procedura contract de prestare de "Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare" cod CPV 45215100-8

 

Invitatie de participare la procedura pentru materiale consumabile pentru hemodializa si dializa peritoneala (termen limita depunere oferte: 07.08.2017, ora 09:00)

 

Invitatie de participare la procedura pentru materiale consumabile pentru hemodializa (termen limita depunere oferte: 11.07.2017, ora 9) 

 

Servicii medicale de urgenta si transport neasistat, cod CPV 85143000-3, termen limita de depunere oferte: 08.06.2017, ora 9 

 

- Solicitare clarificare 

 

 

Invitatie de participare la procedura pentru material consumabile pentru hemodializa si dializa peritoneala  (24.05.2017) 

 

  Invitatie de participare la procedura pentru medicamentele din programul de dializa + formulare  (24.05.2017)

 

 Achizitie pompe insulina si materiale consumabile - 24.05.2017

- RECTIFICARE: invitatia de participare 

 

Invitatie de participare "SAPROPTERINUM" - medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

 

 

Achizitie pompe insulina si materiale consumabile - 09.05.2017  - PROCEDURA ANULATA (nu a fost primita nicio oferta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICARE 

Referitor procedura de achizitie avand ca obiect furnizarea de Pompe de insulina si materiale consumabile, facem urmatoarele rectificari:

 

  1. la pct 2 din invitatia de participare in loc de "materiale consumabile hemodializa" a se citi "pompe de insulin si material consumabile"
  2. pct. 7 se modifica dupa cum urmeaza: termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv data de 15.05.2017, ora 10, data si ora sedintei de deschidere a ofertelor: 15.05.2017, ora 10.30.

     

     

     

     

Achizitie Materiale consumabile hemodializa si dializa peritoneala - 27.04.2017

33181500-7 - Consumabile de uz renal

33692800-5 - Solutii de dializa

33181520 - Consumabile pentru dializa renala 

 

Anunt licitatie - servicii de ambulanta- CPV 85143000-3 - 23.05.2016

 

Anunt licitatie - asistenta software - CPV 72261000-2 - 23.04.2016
 

Anunt licitatie - asistenta software - CPV 72261000-2 - 30.04.2015 

 

Anunt licitatie - servicii paza  - CPV 79713000-5 - 30.04.2015

 

Programul National de Diabet

 

Schimbarea denumirii IDNBM "N. Paulescu"

 

Raport autoevaluare IDNBM "N. Paulescu" 2007

 

Ziua Modiala a Diabetului

 

Obezitate si Anorexie  

 

Revista Proceeding

 

Anunt licitatie deschisa- Servicii medicale paraclinice COD CPV 85145000-7 - 03.12.2012

Copyright 2007-2011 © INDNBM "Prof. Dr. N. C. Paulescu". Toate drepturile rezervate