FAIL (the browser should render some flash content, not this). 
Cauta pe site:
CAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂTRE,

INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ‘'PROF. DR. N. C. PAULESCU ‘'

 

Vă transmitem alăturat Ordinul Ministrului Sănătății Publice privind schimbarea denumirii unității dvs., pentru a aduce la îndeplinire dispozițiile acestuia.

 

ORDIN

Privind schimbarea denumirii unei unități sanitare din Municipiul București

 

Ministerul Sănătății Publice,

 

          Având în vedere

 

-Propunerea Institutului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N. C. Paulescu'' București;

-prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor HG nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare; emite următorul:

 

ORDIN

             Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Institutului de Diabet , Nutritie și Boli Metabolice "Prof. Dr. N. C. Paulescu'' București în Institutul Național de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice ‘'Prof. Dr. N. C. Paulescu ‘' București.

             Art. 2 Direcțiile din Ministerul Sănătății Publice, precum și unitatea sanitară implicate, vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Copyright 2007-2011 © INDNBM "Prof. Dr. N. C. Paulescu". Toate drepturile rezervate