Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Anunturi

11.12.2023 – Anuntul de participare simplificat nr 5609/08.12.2023 avand ca obiect “Servicii de transport sanitar pacienti hemodializa” 

27.12.2022 CAIET SARCINI LUCRARI RENOVARE GRUPURI SANITARE G.MANOLESCU

 10.05.2022 – Anunt licitatie deseuri

REPARATIE TERASA, SCHIMBARE SISTEME DRENAJ APE PLUVIALE SI LUCRARI DE ZIDARIE – Str  I L CARAGIALE, NR 12, SECTOR 2ORA DEPUNERE 06.05.2022 ORA 08:00

Caiet de sarcini

Procedura Simplificata Proprie

Achizitia directa Nr 5386/20.10.2021 de ” Lucrari de vopsitorie, tinichigerie, si lacatuserie porti acces auto, pietonale si gard stradal- sediul Grigore Manolescu nr 22-24, curte, sector 1″, cu data de depunere  01.11.2021 ora 9:00

Notificare deseuri

LUCRARI DE VOPSITORIE, TINICHIGERIE SI LACATUSERIE PORTI ACCES SI GARD – Str I.L. CARAGIALE ORA DEPUNERE 08.07.2021 ORA 10:00

 Procedura simplificata proprie ” Servicii de paza” cu data limita de depunere 14.06.2021 ora 8:00

Servicii de transport sanitar pacienti hemodializa “tur-retur” 

Anuntul de participare simplificat nr 2490/22.04.2019 avand ca obiect “Servicii de transport sanitar pacienti hemodializa”

Anunt de participare la achizitii publice de servicii

Anunt de participare la achizitii publice de servicii

Servicii de transport sanitar pacienti hemodializa cu data de depunere a documentatiei de atribuire 31.05.2021 ora 8:00

Anunt de participare nr. 1261/09.03.2018, avand ca obiect “SERVICII DE PAZA”, cod CPV 79713000-5 

Anunt invitatie depunere oferte atribuire contract de prestare de “Lucrari de demolare, reparatii instalatii sanitare, electrice si si constructii si placari cu rigips”, cod CPV.45453100-8 , 45232460-4 , 45453000-7

Anunt – Anunt de participare la achizitie publica de servicii – Renovare cale de acces cladire si constructie rampa fixa acces cladire – data limita de depunere 18.09.2018, ora 12:00

Anunt – Achizitie servicii asistenta software data limita de depunere a ofertelor 03.07.2018 ora 10:00

Anunt invitatie depunere oferte atribuire contract de prestare de “Lucrari de igienizare spatii medicale si reamenajare rampedeseuri medicale ” cod CPV – 45453000-7

Anunt procedura achizitie “Teste rapide de glicemie pentru monitorizare glicemica, dispozitive de intepare cu u.f. cu ac steril inclus pentru uz spitalicesc; cod CPV 33124131-2” – Benzi reactive