Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Legislatie specifica

Ordinul Ministrului Sănătății nr.273 din 11.03.1993 privind organizarea si functionarea Institutului de Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu, Bucuresti

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1602 din 08.12.1993 privind transmiterea in administrarea Institutului de Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N.C. Paulescu, a unor cladiri si spatii

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1378 din 13.08.2007 privind schimbarea denumirii Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.648 din 24.05.2011 privind clasificarea Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N.C. Paulescu

Ordinul Presedintelui ANMCS nr.475 din 2.08.2016 priv. incadrarea Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu – Spital de specialitate si ambulatoriu integrat cu cabinete

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.555 din 12.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1478 din 22.11.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N.C. Paulescu

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.346 din 18.03.2019 privind aprobarea organigramei Institutului National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. C. Paulescu

Hotararea de Guvern nr.155 din 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.434 din 26.03.2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializa in contextul pandemiei de COVID-19

Ordinul Presedintelui CNAS nr.634 din 29.06.2021 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile si completarile ulterioare