Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Rapoarte

Analiza chestionar satisfactie pacient

Raport infectii asociate asistentei medicale declarate pentru trim IV 2023

Raport DRG Trim III 2023

Raport DRG trim II 2023

Raport DRG Trim I 2023

Raport DRG Ian-sept 2023

Raport DRG 2023

Raport managementul medicatiei octombrie 2023

Raport managementul medicatiei sept 2023

Raport executie venituri si cheltuieli 30.09.2023

Raport de activitate PNS Boli rare – 2023

Raport audit INDNBM PN III ctr 627PED

CĂTRE,

INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ‘’PROF. DR. N. C. PAULESCU ‘’

Vă transmitem alăturat Ordinul Ministrului Sănătății Publice privind schimbarea denumirii unității dvs., pentru a aduce la îndeplinire dispozițiile acestuia.

ORDIN

Privind schimbarea denumirii unei unități sanitare din Municipiul București

Ministerul Sănătății Publice,

          Având în vedere

-Propunerea Institutului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu” București;

-prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor HG nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare; emite următorul:

ORDIN

             Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Institutului de Diabet , Nutritie și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu” București în Institutul Național de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice ‘’Prof. Dr. N. C. Paulescu ‘’ București.

             Art. 2 Direcțiile din Ministerul Sănătății Publice, precum și unitatea sanitară implicate, vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.