Luni - Duminica 24/7h

(in sediul din Str. Ion Movila)

021 210 84 99

secretariat@paulescu.ro

Str.Ion Movila 5-7

Sector 2, Bucuresti

Rapoarte

CĂTRE,

INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ‘’PROF. DR. N. C. PAULESCU ‘’

Vă transmitem alăturat Ordinul Ministrului Sănătății Publice privind schimbarea denumirii unității dvs., pentru a aduce la îndeplinire dispozițiile acestuia.

ORDIN

Privind schimbarea denumirii unei unități sanitare din Municipiul București

Ministerul Sănătății Publice,

          Având în vedere

-Propunerea Institutului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu” București;

-prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor HG nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare; emite următorul:

ORDIN

             Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Institutului de Diabet , Nutritie și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu” București în Institutul Național de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice ‘’Prof. Dr. N. C. Paulescu ‘’ București.

             Art. 2 Direcțiile din Ministerul Sănătății Publice, precum și unitatea sanitară implicate, vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.